ลับ

วันหนึ่งแมลงนี้
จะออกผีเสื้อ
นั่งอยู่บนก้อนหิน
ในดวงอาทิตย์ชุ่มล้าง
ของป่าไม้ไทย
ที่อยู่ห่างไกล
สูบลมวัวช้างอันยิ่งใหญ่
เขามาใกล้
ผมบินหนีไป
มันเป็นคุณหรือไม่
ผมยาวเพื่อให้เป็นดังนั้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s